google-site-verification=GxunZqV8dp22Iby0A-LElRi4OFv5JICrcrZt8K4codA

Hidroizolaciju vlaznih krovova

Hidroizolaciju vlaznih krovova zahteva korišćenje najkvalitetnijih materijala, kako bi hidroizolacija bila dugotrajna. Materijali moraju biti takvi da čuvaju krov kako na visokim, tako i na niskim temperaturama. Ali, najbitnija je zaštita od prokišnjavanja.

Plan B ima najbolje mašine koje koristi za izolacciju krova. Poznati smo po tome što pravimo rez mašinom od 7mm. Tu postavljamo Kanjiža Kondor V debljine 4 milimetra.

Postoje dve vrste hidroizolacije vlaznih krovova i to su:

1. Hidroizolaciju ravnih krovova

2. Hidroizolacija kosih krovova

Ovakvi krovovi imaju potpuno drugačiji pristup u radu, ali se obe zasnivaju na termalnoj izolaciji.

Hidroizolacija ravnog i kosog krova

Klasična i obrnuta hidroizolacija se razlikuju. Kada je završni sloj iznad hidroizolacijskog sloja onda je to obrnuta, a klasična je kada je završni sloj ispod hidroizolacijskog sloja. Termoizolacija je veoma bitna na krovu kako bi pored čuvanja vašeg krova imali i toplinu u domu.

Kod ravnog krova parna brana ima značajnu ulogu, Pritisak vodene pare može biti kako slabiji tako i intenzivniji, a što zavisi od doba godine. Parna brana štiti hidroizolaciju od pare.

Kao što je već spomenuto kod kosog krova termoizolacija se stavlja prva. Pre nje se postavlja unutrašnji malter koji štiti krov. Posle nje dolazi betonska ploča. Vezivni sloj i cementni malter idu posle i na kraju se stavlja crep.

Kako bi se krov zaštitio mora da se koristi dobar i visoko kvalitetan cementni premaz. Zbog crepa ispod kojeg se stavlja mora da daje dobru elastičnost. Pre bilo kakve izolacije krova potrebno je zapušiti sve rupe kako voda ne bi nabijala. 


Hidroizolacija vlaznih krovova

Dugogodišnja garancija kvaliteta na sve naše usluge.

Plan B je spreman za svaki vid saradnje što sa firmama i kompanijama, tako i sa fizičkim licima.

Hidroizolacija – BeogradSubotica i cela Srbija

Krov je najbitniji deo kuće, zato ga treba i dodatno zaštititi.

Kontaktirajte nas za cenu.