google-site-verification=GxunZqV8dp22Iby0A-LElRi4OFv5JICrcrZt8K4codA

Plan B vrši popravke i pretres starih krovova na kućama. Radimo:

  1. Usecanje iksni i krajeva
  2. Zalivanje grbaka
  3. menjanje letava
  4. ravnjane rogova
  5. daščanje sa folijom

Ukoliko krov procuri mi ga možemo lako i brzo popraviti. Plan B je “majstor za krovove”.

Popravka i pretres starih krovova – Beograd, Sombor, Subotica

Popravka i pretres starih krovova

Sve naše usluge radimo kvalitetno i povoljno!

Usluge koje imamo su hidroizolacija vlaznih zidova i krovova.